Privacy beleid

Dit Privacy beleid geldt voor alle websites die door Vacaturewerk. en diens geallieerde ondernemingen worden gehost en de Vacaturewerk-app (gezamenlijk de “Diensten”).

In dit Privacy beleid geven we informatie over het verwerken van persoonsgegevens tijdens het gebruik van al onze diensten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om je te identificeren. De bescherming van je persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Als je vragen hebt of meer informatie wilt krijgen over het Privacy beleid bij Vacaturewerk, neem dan contact op via info@vacaturewerk.nlmet als onderwerp ‘Privacy beleid’. 

Door voortdurende technologische ontwikkelingen, veranderingen in diensten, wijzigingen in wetten of andere redenen kan het noodzakelijk zijn dat we ons Privacy beleid aanpassen. 

1 Partij verantwoordelijk voor gegevensbewerking

De beheerder van de persoonsgegevens die wij verwerken is Vacaturewerk, De Hoek 25, 1601 MR Enkhuizen. Telefoon 0228/526994, e-mailadres info@vacaturewerk.nl

2 Contactgegevens van de functionaris voor databeveiliging

Je kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@vacaturewerk.nlmet het onderwerp ‘Privacy beleid’. Of bellen met 0228-526994.

3 Jouw rechten

Met betrekking tot je gegevens heb je de volgende rechten:

3.1 Algemene rechten

Je hebt recht op informatie, toegang, correctie en verwijdering van gegevens, beperking van gegevensverwerking, bezwaarmaking tegen gegevensverwerking en overdraagbaarheid van gegevens. Als de gegevensverwerking is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. 

3.2 Rechten om bezwaar te maken tegen gegevensbewerking op basis van gerechtvaardigde belangen

Artikel 21 (1) van de AVG geeft je het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens die met jou verband houden wanneer je gegevens op grond van Artikel 6 (1) (e) of Artikel 6 (1) (f) van de AVG worden verwerkt. Dit is ook van toepassing op profilering. Als je bezwaar maakt, verwerken we je bedrijfsgegevens niet meer, tenzij we kunnen vaststellen dat er dwingende en gerechtvaardigde redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking ten dienste staat van het afdwingen van, uitoefenen van of verdedigen tegen rechtsvorderingen.

3.3 Rechten om bezwaar te maken tegen directe reclame

Als we je bedrijfsgegevens ten behoeve van directe reclame verwerken, heb je volgens Artikel 21 (2) van de AVG het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw bedrijfsgegevens ten behoeve van directe reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze samenhangt met dergelijke directe reclame.

Indien je bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame, verwerken we je gegevens niet meer voor dit doeleinde.

3.4 Recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt ook het recht om bij een relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming te klagen over het verwerken van je gegevens.

 1. Het verwerken van gegevens wanneer je Vacaturewerk gebruikt

We verwerken je gegevens op grond van de wettelijke basis voor gerechtvaardigde belangen, behalve in specifieke omstandigheden waarin je toestemming geeft of waarin verwerking noodzakelijk is voor een contract dat je met ons hebt of wanneer je ons hebt gevraagd om specifieke stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een contract. Wij passen adequate voorzorgsmaatregelen toe om je privacy te beschermen en we verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Hulp bieden bij het vinden van je ideale kandidaat.
 • Het bieden van aangepaste en meer relevante zoekresultaten.
 • Het aanbieden, beveiligen, onderhouden en verbeteren van onze diensten ten behoeve van onze gebruikers.
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en functies die verband houden met bedrijven en kandidaten zoeken en benaderen.
 • Begrijpen hoe gebruikers en/of abonnees onze diensten gebruiken zodat we de prestaties kunnen verbeteren en betere diensten aan onze gebruikers en/of abonnees kunnen aanbieden.
 • Directe reclame voor onze diensten of verwante diensten gericht aan gebruikers en/of abonnees van onze diensten.
 • Advertentie activiteiten die door ons en derde partijen in onze diensten en de websites van derde partijen worden uitgevoerd.
 • Onderzoek bij gebruikers en/of abonnees waardoor de gebruikerservaring van onze diensten en de diensten zelf worden verbeterd.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen.

Wanneer je Vacaturewerk gebruikt, verwerken we deze soorten gegevens:

 • Gegevens aan de hand waarvan je bedrijf kan worden geïdentificeerd zoals naam, adres(sen), telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen).
 • Persoonlijke gegevens zoals leeftijd, geslacht of geboortedatum.
 • Digitale identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies, tijdstippen waarop je verbinding maakt, apparaat-ID’s, identificatiemiddelen voor mobiele reclame, datum en tijd van de vraag, tijd, inhoud van aanvragen, (concrete pagina) toegangsstatus-/HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens, website die de gegevens ontvangt, browsersoftware en -versie, besturingssysteem en interface ervan en taal.
 • Gegevens die je browser of apparaat beschikbaar stelt.
 • Elektronische lokalisatiegegevens zoals GPS-gegevens en locatiegegevens.
 • Financiële identificatiegegevens zoals nummers van creditcards of betaalkaarten.
 • Gegevens over je interactie met onze diensten, waaronder de details die je invoert wanneer je via Vacaturewerk aan het zoeken bent.
 • Beveiligingsgegevens zoals wachtwoorden met betrekking tot onze diensten.

5 Contact opnemen via e-mail of contactformulier

Wanneer je via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, slaan we de gegevens die je verstrekt (je e-mailadres, mogelijk je naam en telefoonnummer) op zodat we je vragen kunnen beantwoorden. Voor zover we je in ons contactformulier om gegevens vragen die niet vereist zijn om contact met je op te nemen, markeren we deze altijd als optioneel. Deze informatie dient om je vraag te onderbouwen en de behandeling van je vraag te verbeteren. Je bericht is mogelijk gekoppeld aan verschillende acties die je op de website van Vacaturewerk genomen hebt.

De verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor ondersteuning m.b.t. je zoekopdracht en om je feedback beter te begrijpen. Een verklaring van deze informatie wordt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met jouw toestemming verstrekt, Artikel 6 paragraaf 1a van de AVG. Voor zover dit betrekking heeft op informatie over communicatiekanalen (zoals je e-mailadres of telefoonnummer), ga je er tevens mee akkoord dat we ook, indien van toepassing, via dit communicatiekanaal contact met je kunnen opnemen om je vraag te beantwoorden. Je mag uiteraard deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken.

We verwijderen, nadat bewaren niet meer nodig is, de gegevens die in dit verband ontstaan of beperken de gegevensverwerking als er geen wettelijke voorschriften zijn voor het bewaren van gegevens.

6 Nieuwsbrief

6.1 Algemene informatie

Met jouw toestemming op grond van Artikel 6 (1) (a) van de AVG kun je je abonneren op onze nieuwsbrief, waarin je informatie krijgt over aanbiedingen en nieuwe abonnees op ons platform. Om je voor onze nieuwsbrief aan te melden, gebruiken we de methode van ‘dubbele aanmelding’. Dit betekent dat we je, nadat je je hebt aangemeld, een e-mail sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres, waarin we je vragen om te bevestigen dat je een nieuwsbrief wilt ontvangen. Als je je aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden je gegevens vergrendeld en na een maand automatisch verwijderd.

Daarnaast slaan we de door jou gebruikte IP-adressen op en het aantal keren dat je je hebt aangemeld en hebt bevestigd. Het doel van de procedure is om je aanmelding te verifiëren en, indien nodig, je te informeren over mogelijk misbruik van je persoonlijke gegevens.

Het enige vereiste voor het toesturen van de nieuwsbrief is je e-mailadres. Het verstrekken van aanvullende gegevens is op vrijwillige basis en wordt gebruikt om je persoonlijk te benaderen. Na je bevestiging slaan we je e-mailadres op om je de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De wettelijke basis is Artikel 6 (1) (a) van de AVG.

Je kunt je toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door op de link te klikken die in elke e-mailnieuwsbrief wordt vermeld of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

6.2 Tracking van de nieuwsbrief

We gebruiken webbakens, trackingpixels en andere technologieën om je interacties met de nieuwsbrief bij te houden en te analyseren. Deze gegevens worden aan je e-mailadres en een gepseudonimiseerd ID toegewezen. We gebruiken deze gegevens om een gebruikersprofiel te genereren waarmee we de nieuwsbrief voor je kunnen personaliseren. Je gebruikersprofiel wordt gebaseerd op je interacties met de nieuwsbrief, onze websites en apps.

Je kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken door je af te melden via de link die in elke e-mail wordt vermeld of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Tracking van de nieuwsbrief is niet mogelijk als je het weergeven van afbeeldingen standaard hebt uitgeschakeld in je e-mailprogramma. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kun je niet alle onderdelen ervan gebruiken. Als je afbeeldingen handmatig weergeeft, vindt er tracking plaats.

7 Gebruik van cookies

Cookies worden voor de duur dat je onze website gebruikt, op je apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je harde schijf die is toegewezen aan de browser die je gebruikt, en via welke de plaats waar de cookie is ingesteld, bepaalde informatie verzamelt. Cookies proberen de website meer gebruikersvriendelijk en in het geheel efficiënter te maken. We gebruiken cookies ook om je te kunnen identificeren bij volgende bezoeken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie hierna worden uitgelegd:

7.1 Tijdelijke cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je browser sluit. Deze cookies zijn met name sessiecookies. Deze slaan een ‘sessie-ID’ op, waarmee verschillende verzoeken van je browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hiermee kan je apparaat worden herkend als je terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer je uitlogt of je browser afsluit.

7.2 Blijvende cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd na een ingestelde tijdsduur die per cookie kan verschillen. Je kunt te allen tijde cookies verwijderen in de beveiligingsinstellingen van je browser.

7.3 Flash cookies

De gebruikte flash cookies worden niet verzameld via je browser, maar via je Flash plug-in. Daarnaast gebruiken we HTML5-opslagobjecten die op je computer worden opgeslagen. Deze objecten slaan de benodigde gegevens op, ongeacht de browser die je gebruikt. Ze hebben geen automatische vervaldatum. We raden je ook aan om regelmatig handmatig je cookies en zoekgeschiedenis te verwijderen.

7.4 Cookies voorkomen

Je kunt je browser en app-instellingen naar wens configureren en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren of accepteren. Let op: in dat geval kun je misschien niet alle onderdelen van de website gebruiken.

7.5 Wettelijke bases en opslagperiode

De wettelijke bases voor mogelijke verwerking van persoonlijk identificeerbare informatie en de opslagperiode ervan verschillen en worden beschreven in de volgende secties.

8 Analyse

We gebruiken verschillende diensten om interacties van gebruikers en/of abonnees te analyseren, zoals hoeveel gebruikers onze website bezoeken, welke informatie het meest wordt aangevraagd en hoe gebruikers met onze mogelijkheden omgaan. De gegevens die we verzamelen omvatten websites waarvandaan is doorverwezen, welke sub pagina’s zijn geopend en hoe vaak, en hoelang een pagina is bekeken. Dit helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren. Er worden gepseudonimiseerde gegevens gebruikt. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6 (1) (f) van de AVG.

8.1 Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Dit gebruik omvat de Universal Analytics-gebruiksmodus. Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op verschillende apparaten aan een pseudonieme gebruikers-ID toe te wijzen en zodoende de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.

Via de betreffende instelling in je browsersoftware kun je voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Let echter op dat in dit geval misschien niet alle onderdelen van de website volledig kunnen worden gebruikt. Als je wilt voorkomen dat Universal Analytics op verschillende apparaten gegevens verzamelt, dien je je op alle systemen die je gebruikt af te melden voor cookies. 

9. Gegevensbeveiliging

We hebben uitgebreide technische en operationele beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen abusievelijke of doelbewuste manipulatie, verlies, vernietiging, of tegen toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en bijgewerkt met inachtneming van technologische ontwikkelingen.

Maart 2020

LET OP! Start regio Noord-Holland, uitbreiding geheel Nederland