Algemene Voorwaarden

Vacaturewerk is een digitaal platform en biedt gebruikers informatie over de bij ons aangesloten bedrijven, hun vacatures en andere producten of services gerelateerd aan deze bedrijven.

 1. Aanbod van diensten

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan incidentele veranderingen en van toepassing op al onze diensten die direct of indirect zijn (d.w.z. via derden) via het internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon. 

1.2. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft en akkoord gaat met deze, alsook met het privacy beleid, en de cookies.

 1. Diensten en contract

2.1. Op de Vacaturewerk website heeft iedere bezoeker de mogelijkheid om bedrijven te vergelijken.

2.2. Tevens hebben gebruikers de mogelijkheid rechtstreeks bij deze bedrijven te reageren of informeren bijvoorbeeld m.b.t. de openstaande vacatures.

2.3. Deze overeenkomst wordt niet beïnvloedt door andere overeenkomsten tussen de bedrijven en de bezoekers.

 1. Vacaturewerk

3.1. Bezoekers hebben de mogelijkheid om op basis van hun wensen bedrijven te gaan zoeken in hun eigen regio en branche.

3.2. Op de vervolgpagina kunnen bezoekers zelf bepalen `welke kant zij op willen gaan` door gebruik te maken van de opties die Vacaturewerk de bezoeker geeft in de bedrijfsprofielen.

3.3. Bedrijven registreren zich als abonnee op de website van Vacaturewerk en kiezen het pakket waar zij gebruik van willen maken. Na registratie volgt direct een betaalmenu. Zodra bedrijf de betaling heeft voldaan zal het account binnen 24 uur geactiveerd worden.

3.4. De bedrijven/abonnee is zelf verantwoordelijk voor een verantwoord gebruik van zijn/haar account. Het gebruik van het account en de data die daaruit voortkomt mag niet gedeeld worden met derde partijen.

3.5. De gebruiker dient Vacaturewerk te informeren op het moment dat hij/zij erachter komt dat er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

 1. Privacy, reclame per e-mail

4.1. De bescherming van de door leden ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor Vacaturewerk. Vacaturewerk zet zich in om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Voor meer informatie lees ons privacy beleid.

4.2. Vacaturewerk verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) alleen als wij uw toestemming hebben of indien een wettelijke bepaling het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens toestaat.

4.3. Vacaturewerk zal alleen gegevens ophalen, verwerken en gebruiken die essentieel zijn voor het gebruik en de werking van de websites/apps en de diensten die worden aangeboden. Voor het gebruik van de optie betalen `via Mollie` gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van zijn/haar creditcardgegevens door Vacaturewerk, die deze gegevens gebruikt voor eigen boekhouding.

4.4. . Als gebruikers en abonnees tijdens de registratie of op een ander moment tijdens het gebruik van de diensten van Vacaturewerk heeft toegestemd om informatie over Vacaturewerk te ontvangen, dan zal de gebruiker en/of abonnee periodieke productinformatie ontvangen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een schriftelijke mededeling of via e-mail.

 1. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

5.1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwerven van rechten voor de inhoud (tekst, foto’s, recensies, links, enz.) die ze uploaden naar Vacaturewerk. Zij zorgen ervoor dat ze alle rechten hebben met betrekking tot de inhoud die zij publiceren op het Vacaturewerk platform en daardoor geen inbreuk maken op rechten van derden.

5.2. De gebruiker is verantwoordelijk als hij/zij reglementen schendt en hij/zij begrijpt dat het verboden is om op Vacaturewerk inhoud te publiceren die:

 • Reclame bevat
 • Geen verband heeft met het beoordeelde item
 • Irrelevante of opzettelijk incorrecte informatie bevat
 • Immoreel, pornografisch of op andere wijze aanstootgevend is
 • De rechten van derden schendt, in het bijzonder auteursrechten
 • Op andere wijze de wetten die van toepassing zijn schendt of een criminele handeling weergeeft
 • Virussen of andere computerprogramma´s bevat die soft- of hardware kunnen beschadigen of op een andere wijze het gebruik van een computer op een ongewenste manier kunnen aantasten
 • Enquêtes of kettingbrieven bevat
 • Het doel heeft om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden

5.3. De gebruiker garandeert Vacaturewerk dat hij/zij geen programma’s of functies gebruikt om geautomatiseerde pagina impressies of inhoud op Vacaturewerk te genereren.

5.4. In het geval van het schenden van algemene voorwaarden, heeft Vacaturewerk het recht, zonder het opgeven van reden, om gebruikers en/of abonnees permanent uit te sluiten van het platform. De vervolging en handhaving van verdere eisen tot schadevergoedingen blijven ongeschonden.

 1. Account blokkeren

6.1. Vacaturewerk behoudt het recht om de toegang tot de account van een gebruiker te ontzeggen en hun registratie binnen een termijn van een week na ontvangst van relevante informatie over het ongepast gebruik op de website, te verwijderen. De gebruiker kan ook zijn eigen account opzeggen na afloop van een bestaande overeenkomst. Het recht op onmiddellijke beëindiging wegens dringende redenen blijft onaangetast.

 1. Aansprakelijkheid

7.1. Vacaturewerk, de gebruikers en/of abonnees zijn allen niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie op Vacaturewerk geplaatst. Er wordt geen advies of informatie gegeven door Vacaturewerk betreffende het selecteren van bedrijven.

7.2. Alle overeenkomsten die ontstaan zijn via deze service, zijn tussen de Vacaturewerk abonnee en Vacaturewerk zelf. Vacaturewerk treedt op geen enkel moment op als bemiddelende partij, uitzendbureau of detacheerder. De algemene voorwaarden van het betreffende bedrijf zijn van toepassing.

7.3. Vacaturewerk garandeert de juistheid van de inhoud, geüpload door abonnees of door derden, niet. Vacaturewerk heeft geen invloed op deze informatie (met name afbeeldingen, vacatures, etc.). De publicatie van abonnee gegenereerde content op Vacaturewerk, geeft niet de mening van Vacaturewerk weer. Vacaturewerk claimt deze inhoud niet als zijn eigen inhoud.

7.4. Hyperlinks, reclamebanners, bedrijfsgegevens en dergelijke zijn verkregen via de abonnees zelve en zijn daarom geen aanbevelingen of vertegenwoordiging van Vacaturewerk. Vacaturewerk is niet aansprakelijk voor bedrijfsinformatie, vacatures en andere informatie EN Vacaturewerk neemt deze specifieke informatie niet over als inhoud van zichzelf.

7.5. Vacaturewerk is niet aansprakelijk voor technische defecten die veroorzaakt werden door oncontroleerbare omstandigheden. Bovendien is Vacaturewerk alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen vanuit Vacaturewerk zelf. Vacaturewerk garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie en kan beslissen om niet beschikbaar te zijn voor een bepaalde tijd voor onderhoud of andere technische redenen. 

 1. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die geldig waren tijdens de registratie, zijn van toepassing op het gebruik van Vacaturewerk. Geregistreerde abonnees zullen bij veranderingen op de hoogte gebracht worden per e-mail. Gebruikers en/of abonnees kunnen ook de huidige algemene voorwaarden downloaden op hun computer en deze printen.

 1. Het toepasselijke recht en plaats van jurisdictie

Het Nederlands recht is van toepassing. Plaats van jurisdictie is het adres van Vacaturewerk in Nederland als beide partijen rechtspersonen zijn of als zodanig behandeld worden door de regels van de plaats van jurisdictie.

Opgemaakt te Enkhuizen, 11 maart 2020

LET OP! Start regio Noord-Holland, uitbreiding geheel Nederland